Cesta de la compra

Barra titulo Productos

Llibres

Democràcia cristiana i valencianisme. Historia de la UDPV (1965-1978)

Lluís Bernat Prats Mahiques

Un estudio que muestra una parte de la intrahistoria de la Transición

Per a tots els públics

Àlex Gutiérrez Taengua

Coedición con el Institut Valencià de Cultura

Fer país. Comunismo valenciano y problema nacional (1970-1982)

Vega Rodríguez-Flores

El análisis sobre un momento clave de la transición valenciana. ...