Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-722-8

Any:
2017

Pàgines:
486
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

El carlismo en las comarcas valencianas y el sur de Aragón (1833-1840)

Antonio Caridad Salvador
Aquest llibre constitueix l'estudi més exhaustiu que s'ha fet fins ara de la Primera Guerra Carlista a les comarques valencianes, a més d'aportar nombrosa informació nova sobre aquest conflicte al sud d'Aragó. D'altra banda, l'enfocament d'aquesta obra és molt diferent al de la majoria dels treballs d'aquest tipus. En primer lloc perquè, en comptes de fer una anàlisi general de tot el territori estudiat, l'autor ha optat per fer un estudi específic del que va passar a cada comarca, no deixant de banda cap d'elles. D'aquesta manera, qualsevol persona pot consultar el que va succeir durant la guerra a les zones que més li interessen, aconseguint així una informació que, per ser molt local, quasi mai apareix en els estudis generals sobre el carlisme. La segona diferència respecte a altres treballs radica en què, utilitzant nombroses variables, Antonio Caridad intenta mesurar les simpaties pel carlisme a cada comarca i fins i tot a cada municipi. Amb aquesta informació és possible establir un mapa dels suports al carlisme (i al liberalisme) i buscar explicacions d'aquestes inclinacions polítiques, cosa que l'autor fa estudiant l'economia, la societat i fins i tot els successos previs a la guerra a cada comarca.

19,00 €
NO

Continguts relacionats

Vicent Lluís Salavert i Fabiani i Jorge Navarro