Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-832-4

Any:
2019

Pàgines:
312
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

Gobernar con el derecho

Las Decisiones de Francisco Jerónimo de León
Nuria Verdet
Durant la primera meitat del segle XVII, l'escassa regularitat en la convocatòria de Corts del regne de València va dificultar l'actualirzació i renovació del dret en el marc d'un sistema jurídic polític teòricamente pactista. En aquest context, podia haver actuat la jurisprudència i el decisionisme judicial com un mecanisme més ràpid i eficaç per adequar el sistema legal a les realitats socials en constant transformació? Des d'aquesta perspectiva, la col·lecció de sentències de la Reial Audiència de València i del Consell Suprem d'Aragó, realitzada pel magistrat Francisco Jerónimo de León durant el primer terç del Sis-cents se'ns presenta com una font documental d'inestimable valor. Aquesta ens permet identificar els principals dubtes juridicopolítics plantejats en la pràctica forense quotidiana del regne de València, les resolucions adoptades en relació amb aquestes per part dels alts tribunals regis i, en definitiva, l'ordenament juridicopolític que per aquesta via la Magistratura Reial Valenciana proposava o impulsava. Al llarg de les pàgines d'aquesta monografia, en la qual s'analitza l'obra juridicoprudencial de F. J. de León, podrem, per tant, aprofondir en el coneixement de la relació de forces entre els diferents agents jurisdiccionals existents en el sistema polític modern —monarquia, església, senyoriu i municipi— proposada pel jurista o en la seua interpretació sobre el privilegiat mecanisme empleat per la noblesa per a la transmissió del seu patrimoni en aquella etapa històrica: el mayorazgo

Nuria Verdet Martínez és doctora en Història per la Universitat de València, i professora ajudant doctora del Departament d'Història Moderna i Contemporània a la mateixa universitat.
És autora de la monografia titulada Francisco Jerónimo de León. Un letrado al servicio de la corona (2014, PUV).
         

16,00 €
NO