Cistella de la compra

Llibres

Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarriá

Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. Número 15
Recopilació Salvador Seguí
Pot descarregar Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarriá complet i de forma gratuïta.

Callosa d'Ensarrià, bell poble alacantí nascut entre fonts i garrofera, com el defenira Gabriel Miró, és en l'actualitat, per la seua proximitat amb Benidorm i per les seues moltes belleses naturals, lloc d'al·luvió turístic que dia a dia va modificant les seues vivències físiques i espirituals. Algunes dels seus costums d'avui, no troben antecedents deu anys arrere i moltes de les seues arcaiques i belles tradicions són completament ignorades per les generacions joves. Conseqüentment, alguna cosa semblant està ocorrent també amb el ric folklore musical en el qual abunden les cançons infantils, de trilla, de bressol, de pasqua, religioses, rogacions, etc, afortunadament arreplegades encara en la seua immensa majoria gràcies a les missions efectuades pels serveis de l'Institut de Musicologia de la Institució Alfons el Magnànim, de València, en els arxius del qual es conserven, al costat de les transcripcions musicals i altres documents gráfics d'interès, els enregistraments magnetofònics realitzats per propis nadius, en versions que moltes d'elles uneixen molt apreciable valor artístic a la seua indubtable i pura autenticitat. I entre tot aquest material, se'ns ofereix amb destacat interès el quantiós cabal melòdic i rítmic que “dolçaines” i “tabalets”, sempre en mans de nobles artistes, han anat transmetent de generació en generació.

0,00 €
SI