23/05/2012
Traducción y reescritura. Las versiones latinas del ciclo Siete sabios de Roma y sus traducciones castellanas

Els textos que ocupen les pàgines d'este volum pertanyen a una tradició contística d'origen oriental que va viatjar per diferents cultures i llengües fins arribar, a...

11/05/2012
Los vasallos moriscos del marquesado de Llombai en época de don Juan de Borja y san Francisco de Borja: entre 1533 y 1539

  Durant l'any 2010, l'Any Borja, s'ha conmemorat el cinqué aniversari del naixement de Sant Francesc de Borja. El present llibre naix gràcies a l'estudi d'una...

04/05/2012
La edición fotográfica en Ramón Masats. Jugando por los lindes entre la fotografía, cine, cómic y literatura

  El Premi Nacional de Fotografia 2004, Ramon Masats Tartera (Caldes de Montbui, 1931), ha estat considerat tradicionalment com un fotògraf ràpid i intuitiu, gens sofisiticat...

27/04/2012
El cortesano de Lluís del Milà

Lluís del Milà i Exarch (Xàtiva, 1507(?)-Alzira, 1559) és una figura cabdal de les lletres valencianes del XVI, però la seua biografia encara planteja alguns interrogants. Fill...

18/04/2012
Revista Debats núm. 115.Ética y ciencia. 2012/02.

Debats 115. 2012/02. Ética y ciencia. Espais Cosmología simbólica: por qué hay nada además de ser, Andrés Ortiz-Osés / Las dos caras de Helena,...

12/04/2012
Lo valenciano visto por los viajeros de los siglos XVIII y XIX

 Als segles XVIII i XIX la literatura de viatges es trobava entre els gèneres literaris més llegits. Un bon nombre d'escriptors i pensadors de l'època, com ara Daniel Defoe, Henry...

30/03/2012
Los Borja y la baronía de Llombai

 Sobre els vassalls i els senyors de "la vila de Lombay e lochs de Catadau, Alfarb e Aledua apellats la Foya de les Torralbes" versa este novedós llibre. Sobre la "baronia de...

30/03/2012
Los poetas valencianos del Cancionero general (Valencia, 1511 y 1514)

 Les dues primeres edicions del Cancionero general (València, 1511 y 1514), la major i més important colectània de la poesia castellana dels segles XVI i XVI, reuneixen entre els seus...

30/03/2012
El Real de Valencia (1238-1810). Historia arquitectónica de un palacio desaparecido

 El desaparegut Palau del Real fou, sens dubte, un dels edificis más rellevants de quants es van construir a la ciutat de València. A partir de l'anàlisi de documents, plànols i...

15/03/2012
El concepto de persona y amistad en Pedro Laín Entralgo. Su formación en Valencia

 En la actualidad el concepto de persona ha llegado a ser de extraordinaria importancia para la sociedad. Tiene este concepto un gran potencial de desarrollo todavía no acabado ni entrevisto, abarcando...

Premis València 2017

Accés a la presentació d'obres
Llegir més

CONTACTE

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres ens pot trobar a:

Carrer Corona, 36
46003 · València

Telèfon: 963 883 169
Fax: 963 883 170

iam@alfonselmagnanim.com

ENLLAÇOS
Carrer Corona, 36. 46003-València / Telèfon: 963 883 169 / Fax: 963 883 170 / iam@alfonselmagnanim.com